Language
Now in Minsk   The weather in Belarus

Vízum VÍZUM: Kérdések és Válaszok

VÍZUM: Kérdések és Válaszok

 

1. Általános kérdések
Magyar állampolgárnak szükséges-e vízummal rendelkeznie Belarusz Köztársaságba történő utazáshoz?
Igen, 2001. június 1-je óta, amikor is a magyar fél kezdeményezésére életbe lépett a vízumkötelezettség a belarusz állampolgárokkal szemben, magyar állampolgárok csak érvényes vízummal utazhatnak a Belarusz Köztársaságba.
Ez alól kivételt képeznek, azok a diplomata vagy szolgálati útlevéllel rendelkező magyar állampolgárok, akik az érvényben lévő kétoldalú megállapodás alapján vízum nélkül utazhatnak Belarusz területére.
2. Vízum típusai, a vízum díja és a fizetés módja
Milyen típusú vízum létezik Belaruszba történő beutazáshoz?
Tranzit vízum (B típus): amely egyszeri, kétszeri vagy többszöri átutazásra nyújt lehetőséget, átutazásonként Belarusz területére való belépés után legfeljebb két napos tartózkodással.
Rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum (C típus): amely egyszeri, kétszeri vagy többszöri beutazásra és Belarusz területén való legfeljebb 90 napos tartózkodásra nyújt lehetőséget.
Hosszú távú tartózkodásra jogosító vízum (D típus): amely egy év időtartam alatt többszöri beutazásra nyújt lehetőséget a Belarusz Köztársaságba és összesen 90 napos tartózkodásra nyújt lehetőséget.
Mennyi idő szükséges a vízum ügyintézéshez?
Amennyiben a vízumigényléshez benyújtott dokumentumok megfelelnek a belarusz törvények előírásainak, a vízum kiadása 5 munkanapot vesz igénybe.
Lehetőség van gyorsított eljárásra – 48 órás vízumkiadásra. Ebben az esetben a vízumkiállítás konzuli díja magasabb.
Be lehet-e fizetni a konzuli díjat magyar forintban?
A nagykövetség számlájára a vízumdíj befizetése euróban történik. Amennyiben a kérelmező magyar forinttal rendelkezik, a bank az aznapon érvényben lévő árfolyamon átváltja az összeget euróra.
3. Vízumigényléshez szükséges dokumentumok benyújtása
Mikor van a nagykövetségen fogadási idő konzuli ügyekben és szükséges-e előre időpontot egyeztetni?
A Magyarországi Belarusz Nagykövetségen minden munkanap (hétfőtől-péntekig) 9-től 12-ig van ügyfélfogadási idő. Előzetes időpont egyeztetés nem szükséges.
Hol lehet beszerezni a vízumigénylő űrlapot?
A vízumigénylő űrlap ingyenesen beszerezhető a Magyarországi Belarusz Nagykövetségen vagy letölthető a Magyarországi Nagykövetség honlapjáról. Az űrlapot jól olvashatóan kell kitölteni és kérelmező aláírásával kell ellátni.
Függ-e a vízum kiadása az útlevél érvényességi idejétől?
A belarusz vízum kiadásához szükséges, hogy a vízum tervezett lejártának dátumához képest az útlevél még legalább 90 napig érvényes legyen.
Benyújthatja-e a vízumigénylési kérelmet a kérelmező helyett más személy (rokon, kolléga, utazási iroda képviselője)?
A magyar állampolgárok részére van erre lehetőség. Ennek az a fő feltétele, hogy a vízumkérő űrlap olvashatóan legyen kitöltve és azon a kérelmező sajátkezű aláírásának kell szerepelnie. Az ügyben eljáró személynek rendelkeznie kell a vízum kérő által adott meghatalmazással. Azonban ez nem zárja ki annak a lehetőségét, hogy amennyiben a konzul szükségesnek látja, behívhatja a kérelmezőt egy személyes elbeszélgetésre.
Beküldhető-e postai úton a vízumkérő űrlap?
A vízumkérőlapot személyesen vagy meghatalmazott útján lehet benyújtani.
4. Tranzit vízum és rövid idejű tartózkodásra jogosító vízummal kapcsolatos kérdések
Milyen dokumentumok szükségesek a B típusú vízum (tranzit) igényléséhez?
A tranzit vízum kiállításához az alábbi dokumentumok szükségesek:
·        útlevél, amely még legalább 90 napig érvényes kell, hogy legyen, a tervezett utazás végéhez képest
·        hiánytalanul kitöltött és a kérelmező által saját kezű aláírással ellátott vízumkérőlap
·        egy fénykép
·        egészségügyi biztosítás, amely érvényes a Belarusz Köztársaság területén 
A tranzit vízum kiadásának alapja lehet azon országba való beutazáshoz szükséges érvényes vízum, amelybe a kérelmező a Belarusz Köztársaság területén keresztül utazik.(a belarusz vízum a célország által kiadott vízum időtartalmához igazodik, amely nem lehet több 1 évnél)
Amennyiben a célországba való utazáshoz nem szükséges vízummal rendelkezni, úgy a tranzit vízum kiadásának más alapja is lehet, többek között már meglévő vonatjegy, repülőjegy, buszjegy bemutatása vagy azok foglalásáról szóló igazolás.
Az útlevélben lévő érvényes orosz vízum elegendő-e önmagában Belarusz területén való átutazáshoz?
Nem, az orosz vízum, önmagában nem jogosít Belaruszba való belépésre. Belarusz területén történő átutazáshoz ebben az esetben szükség van belarusz tranzit vízumra.
Az útlevélben lévő érvényes orosz vízum elegendő-e önmagában Belarusz területén való átutazáshoz?
Nem, az orosz vízum, önmagában nem jogosít Belaruszba való belépésre. Belarusz területén történő átutazáshoz ebben az esetben szükség van belarusz tranzit vízumra.
 Milyen dokumentumok szükségesek a C típusú rövid idejű tartózkodásra
(legfeljebb 90 napos) jogosító vízum igényléséhez?
 A rövid idejű tartózkodásra (legfeljebb 90 napos) jogosító vízum kiállításhoz az alábbi dokumentumok szükségesek:
·        útlevél, amely még legalább 90 napig érvényes kell, hogy legyen, a tervezett utazás végéhez képest
·        hiánytalanul kitöltött és a kérelmező által saját kezű aláírással ellátott vízumkérőlap
·        egy fénykép
·        egészségügyi biztosítás, amely érvényes a Belarusz Köztársaság területén
·        dokumentumok, amely igazolják az utazás célját
Milyen az eljárási mód a magyar fuvarozók részére a 3 hónapig (90 napig) érvényes többszöri beutazásra jogosító vízum igénylésekor?
A magyar fuvarozók igényelhetik a 3 hónapig (90 napig) érvényes többszöri beutazásra jogosító vízumot és ehhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani a nagykövetségen:
·        útlevél, amely még legalább 90 napig érvényes kell, hogy legyen, a tervezett utazás végéhez képest, amely legalább 2 (kettő) üres oldalt tartalmazza
·        hiánytalanul kitöltött és a kérelmező által saját kezű aláírással ellátott vízumkérőlap
·        egy fénykép
·        egészségügyi biztosítás, amely érvényes a Belarusz Köztársaság területén 
·        a Magyar Fuvarozók Egyesületének eredeti kérelme (ez csak a Belaruszba fuvarozók esetében szükséges, tranzit vízum kiadásához elegendő a célországba való belépésre jogosító vízum megléte), amelynek tartalmaznia kell a gépkocsivezető adatait (családi név, keresztnév, útlevélszám és érvényessége)
Mely dokumentumok igazolják az utazás célját a C típusú rövid idejű tartózkodásra
(legfeljebb 90 napos) jogosító vízum igényléséhez?
Legfeljebb 90 napos (egyszeri, kétszeri, többszöri) üzleti célú beutazáshoz a Belarusz Köztársaságban bejegyzett jogi személy kérelme szükséges. A kérelmet a minta alapján, céges papíron, pecséttel ellátva, a szóban forgó jogi személy teljes megnevezésével és postai címének, telefonszámának feltüntetésével és kötelezettségvállalásával arra vonatkozóan, hogy a külföldi személy a Belarusz Köztársaságban való tartózkodása során betartja a beutazással kapcsolatos szabályokat, kell benyújtani. Az EU tagállamok állampolgárai (azaz a magyar állampolgárok is) és sok más állam esetében a vízumkiadáshoz szükséges, faxon továbbított kérelmek is elfogadásra kerülnek. Más esetekben szükséges az eredeti kérelem benyújtása.
A Belarusz Köztársaságba történő magán célú beutazáshoz (egyszeri, kétszeri, többszöri) az eredeti meghívólevél szükséges, amelyet a bevándorlási és állampolgársági hivatal állít ki egy erre a célra létrehozott formanyomtatványon.
A magán célú utazáshoz szükséges vízum kiadásának alapja lehet a továbbiakban:
·        közeli hozzátartozó súlyos betegsége vagy haláláról szóló értesítés, amely alátámasztja az utazás sürgősségét
·        belarusz állampolgár hitelesített meghívólevél-kérelme, amelyet az erre kijelölt intézményekben, adott eljárás szerint tehet meg
·        dokumentum arról, hogy a Belarusz Köztársaság területén rendelkezik lakóhelyiséggel (ez a dokumentum a lakóingatlan tulajdonosának és családtagjai részére nyújt jogalapot a vízumkérelemhez)
·        bírósági megidézés
Turisztikai céllal történő beutazáshoz, a vízumigényléshez szükséges a belarusz utazási iroda vagy szervezet eredeti kérelme, amelyet minta alapján, céges papíron, pecséttel ellátva, postai cím, telefonszám feltüntetésével vagy a Belarusz Köztársaság állampolgárának kérelme mellékelve azon dokumentumok másolatát, amelyek alátámasztják, hogy jogosult szolgáltatást nyújtani az agroökoturizmus területén.
Az EU tagállamok állampolgárai (azaz a magyar állampolgárok is) és sok más állam esetében a vízumkiadáshoz szükséges dokumentumok másolatát is elfogadják vízumigénylés során.
Turisztikai céllal kiadott rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum, egyszeri vagy kétszeri beutazásra jogosít maximum 30 napos tartózkodással. Kétszeri beutazásra jogosító vízum kiadásához szükség van a kérelemben a külföldi állampolgár kétszeri beutazásának szükségességét igazolni. (pl. szomszédos állam meglátogatása az utazás során, amelyet alátámaszt az adott országba való beutazáshoz kiadott vízum, jegy, az előre összeállított programterv vagy más egyéb)
Turistavízum igényléshez szükséges, hogy a lefoglalt szálláshelyről a szálláshelyet működtető cég vagy magánvállalkozó elküldje e-mailen (vagy faxon) a foglalás visszaigazolásáról (megerősítéséről) szóló dokumentumot, melyen szerepelnie kell pecsétnek és aláírásnak, és igazolja, hogy a foglalás időtartama nem több 10 napnál. Internetes foglalás (pl. booking.com-on keresztül intézett foglalás) nem kerül elfogadásra, kirólag a konkrét szálláshelytől kapott megerősítés a fentiek alapján.
 
Tanulmányi céllal történő beutazáshoz szükséges a Belarusz Köztársaság valamely oktatási vagy tudományos intézetnének eredeti meghívólevele, a megadott minta alapján és egyeztetve az adott területi illetékes bevándorlási és állampolgársági hivatallal.
Sírhely látogatása céljából történő beutazáshoz szükséges a belarusz Vöröskereszt vagy a helyi illetékes hatóság, végrehajtó bizottságának igazolása, amely igazolja a Belarusz Köztársaság területén történt eltemetést és a külföldi személy közeli rokonai sírhelyének meglétét.
Munkavállalás céljából történő beutazáshoz szükséges az eredeti vagy a Belarusz Köztársaságban közjegyző által hitelesített munkavállalási-migrációs engedély a Belarusz Köztársaságba, amelyet a Minszk Városi Végrehajtó Bizottság bevándorlási és állampolgársági osztálya és a helyi végrehajtó bizottság belügyekkel foglalkozó osztálya állít ki.
Van-e lehetőség meghívólevél nélkül C típusú rövid idejű tartózkodásra jogosító vízum igénylésére?
A belarusz fél egyoldalú döntése alapján az EU tagállamok állampolgárai (azaz a magyar állampolgárok is) és sok más állam állampolgáraival egyetemben meghívólevél nélkül is jogosultak lehetnek 30 napot nem meghaladó üzleti vagy látogatási célból kiadott rövid idejű tartózkodásra jogosító vízumra.
Ehhez az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani a nagykövetségen:
·        útlevél, amely még legalább 90 napig érvényes kell, hogy legyen, a tervezett utazás végéhez képest
·        hiánytalanul kitöltött és a kérelmező által saját kezű aláírással ellátott vízumkérőlap (a vízum kiadásának feltétele, hogy a vízumkérőlapon meg kell adni azon jogi vagy magán személy pontos nevét és címét, amelynél a kérelmező látogatást kíván tenni, továbbá a kérelmező tartózkodási helyét Belaruszi utazása során)
·        egy fénykép
·        egészségügyi biztosítás, amely érvényes a Belarusz Köztársaság területén
5. Hosszú távú tartózkodásra jogosító többszöri vízummal kapcsolatos kérdések
Milyen dokumentumok szükségesek a hosszú időtartamú, egy éves érvényességi idejű, összesen legfeljebb 90 napos tartózkodásra jogosító vízum (D típusú vízum) igényléséhez?
A hosszú időtartalmú tartózkodásra és többszöri beutazásra jogosító 1 évig érvényes vízum igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a nagykövetségen:
·        útlevél, amely még legalább 90 napig érvényes kell, hogy legyen, a tervezett utazás végéhez képest
·        hiánytalanul kitöltött és a kérelmező által saját kezű aláírással ellátott vízumkérőlap
·        egy fénykép
·        egészségügyi biztosítás, amely érvényes a Belarusz Köztársaság területén
·        dokumentumok, amely igazolják az utazás célját
Mely dokumentumok igazolják az utazás célját a D típusú hosszú idejű tartózkodásra, többszöri beutazásra jogosító vízum igényléséhez?
Üzleti kapcsolatok fenntartása céljából (munkavállalásra nem jogosító) kiállítandó D típusú hosszú idejű tartózkodásra, többszöri beutazásra jogosító vízum kiállításához az alábbi dokumentumokat szükséges benyújtani a nagykövetségre:
·        a belarusz jogi személy kérelme, amelyet a minta alapján kell benyújtani
·        a Belarusz Köztársaság Jogi személyek és Magánvállalkozók Egységes Állami Regisztrációs Központjából kiadott eredeti igazolás a belarusz jogi személyről
·        belarusz jogi személy és a külföldi személy vagy a vállalat, amelynél dolgozik, között kötött szerződés (együttműködési megállapodás, egyezmény) másolata, amely igazolja a két fél közötti üzleti kapcsolatokat és szerepel rajta a belarusz jogi személy pecsétje.
·        Céges papíron kiállított és a vezető által aláírt dokumentum, amely igazolja, hogy a külföldi állampolgár annál a cégnél dolgozik, amelyik rendelkezik szerződéssel belarusz jogi személlyel.
A hosszú időtartalmú tartózkodásra és többszöri beutazásra jogosító 1 évig érvényes vízum igényléséhez az alábbi dokumentumokat kell benyújtani a nagykövetségen:
·        útlevél, amely még legalább 90 napig érvényes kell, hogy legyen, a tervezett utazás végéhez képest, amely legalább 2 (kettő) üres oldalt tartalmazza
·        hiánytalanul kitöltött és a kérelmező által saját kezű aláírással ellátott vízumkérőlap
·        egy fénykép
·        egészségügyi biztosítás, amely érvényes a Belarusz Köztársaság területén
·        A Magyar Fuvarozók Egyesületének eredeti kérelme (ez csak a Belaruszba fuvarozók esetében szükséges, tranzit vízum kiadásához elegendő a célországba való belépésre jogosító vízum megléte), amelynek tartalmaznia kell a gépkocsivezető adatait (családi név, keresztnév, útlevélszám és érvényessége)
·        unkaadtatói igazolás, eredeti céges papíron kiállított és a vezető által aláírt dokumentum
·        3 havi jövedelemigazolás (kitöltött formanyomtatvány).
A szabály 2011. január 1-ig átmenetileg kerül bevezetésre.
Külföldi cég vagy képviseletének a vezetői és dolgozói részére, amely megnyitotta az adott képviseletet, a munkavállalásra nem jogosító D típusú vízumot a Belarusz Köztársaságban lévő külföldi cég vagy bank által minta alapján kitöltött kérelem alapján lehet igényelni. Ebben az esetben a vízum kiadása a cég képviselői és a Belarusz Köztársaság Külügyminisztériumának Külgazdasági Főosztályának Exportot támogató hivatala közötti előzetes egyeztetés után történik. Jelenleg az egyeztetés folyamata a kérelem pecséttel való ellátását foglalja magába.
Magáncélú beutazáshoz kiállítandó D típusú hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízumhoz szükséges a Bevándorlási és Állampolgársági Hivatalban kiadott a Belarusz Köztársaságba való többszöri utazásra jogosító meghívólevél. A hosszú idejű tartózkodásra kiadott vízum jogalapja lehet továbbá a belarusz állampolgárságú férj/feleség vagy közeli hozzátartozó kérelme; a Belarusz Köztársaság területén lakóingatlannal való rendelkezésről szóló dokumentum (ezen dokumentum jogalapot nyújt a vízum kiadásához az ingatlan tulajdonosának és családjának)
Sírhely látogatása céljából történő beutazáshoz a D típusú vízum kiadásához szükség van a belarusz Vöröskereszt vagy a helyi illetékes hatóság, végrehajtó bizottságának igazolása, amely igazolja a Belarusz Köztársaság területén történt eltemetést  és a külföldi személy közeli rokonai sírhelyének meglétét.
Hosszú idejű tartózkodásra jogosító vízum kiadható továbbá a Belarusz Külügyminisztérium Konzuli Osztályának kérésére, a hozzá beérkezett állami hivatalok, helyi és Minszk városi végrehajtó tanácsok kérelme alapján.